facebook instagram linkedin2 twitter

Nordea Graduatena muutoksen keskellä

Nordea Graduatena olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta pankkialan muutosta ja digitaalista kehitystä. Opiskelin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa strategiaohjelmassa enkä missään vaiheessa opiskeluaikaani ollut suunnitellut uraa pankissa. Ollessani CEMS Master in International Management –ohjelmaan kuuluvassa vaihdossa Pekingissä kuitenkin tajusin, miten hurjassa muutoksessa finanssiala on ja miten mielenkiintoisia liiketoiminnan kehittämistehtäviä ala tarjoaa. Aloitin graduatena kesäkuun alussa, vain pari päivää sen jälkeen kun olin palannut maisterivaihdosta Pekingistä.

Työskentelen Nordea Henkivakuutuksen liiketoiminnan kehityksessä, jossa kehitämme uusia sijoittamisen ja henkivakuuttamisen palveluita. Yhdeksän hengen tiimini vastuualueina ovat mm. digitaalisten palveluiden kehitys, robotiikka ja liiketoiminnan prosessien kehitys. Vastaan tiimissäni palvelumuotoilusta ja olen mukana useassa kehitysprojektissa. Minulla on paljon kehitysideoita ja ne on otettu täällä hyvin vastaan. Lisäksi olen saanut resursseja viedä ideoitani eteenpäin.

Osana työtäni on tuoda organisaatioon uudenlaisia ketterämpiä toimintatapoja ja niistä ollaan hyvin kiinnostuneita. On ollut motivoivaa työskennellä ympäristössä, jossa minuun ja työhöni on uskottu täysillä alusta alkaen. Graduate-titteli antaa mahdollisuuden kyseenalaistaa totuttuja työtapoja ja tuoda esiin uusia näkemyksiä – tätä meiltä graduateilta myös odotetaan.

Sekä graduate-ohjelmassa että Nordeassa yleisesti panostetaan hurjasti työntekijöiden kehittymiseen, mikä on mielestäni hienoa. Esimerkiksi finanssialan digitalisaatiota käsittelevät koulutukset, joihin olen työni puolesta päässyt osallistumaan, ovat auttaneet ymmärtämään alan muutosta laajemmin. Ammatillista kehittymistä tukevat myös kuukausittaiset ”Sinun tuntisi” –keskustelut esimiehen kanssa. Minun tunnillani keskustellaan asioista, jotka itse koen kyseisellä hetkellä työni kannalta tärkeiksi. Tämän pohjalta esimies voi tukea minua työssäni.

Päivittäisen työni lisäksi graduate-ohjelmaan kuuluu seminaareja eri Pohjoismaissa sekä tutustumiskäyntejä ympäri organisaatiota. Olen ehtinyt tutustua muun muassa konttorissa työskentelyyn ja online-asiointiin ja suunnittelen parhaillani 10 viikon pituista työjaksoa oman yksikköni ulkopuolelle. Graduate-ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden nähdä organisaatiota eri näkökulmista ja tutustua eri työtehtäviin. On mielenkiintoista saada kokonaisvaltainen kuva Nordeasta, sillä täällä on tarjolla lukuisia eri uramahdollisuuksia.

Graduate-jakso voi olla yksi- tai kaksivuotinen riippuen liiketoiminta-alueesta, jossa graduate työskentelee. Meillä Wealth Managementissa graduate-ohjelma kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen työni jatkuvat samassa organisaatiossa. Ensimmäisen vuoden seminaarit keskittyvät koko Nordeaan ja graduaten henkilökohtaiseen kehittymiseen, kun taas toisena vuonna perehdymme tarkemmin Wealth Managementin liiketoiminta-alueeseen. Toisena vuonna ohjelmaan kuuluu myös mentorointi.

Kiinnostavien ja kehittävien työtehtävien lisäksi graduate-ohjelman parasta antia ovat tietenkin ihmiset. Graduatena on helppo tutustua paitsi oman yksikön työkavereihin, myös muihin nordealaisiin. Muita graduateja pääsee tapaamaan paitsi seminaareissa myös esimerkiksi viikottaisilla graduate-lounailla. Meillä on graduateja erilaisilla taustoilla ja monenlaisissa tehtävissä. Alan muutoksesta johtuen Nordeassa tarvitaan paljon erilaista osaamista – ja tällaisena aikana Nordeassa työskentely on myös erittäin mielenkiintoista!

Minna Rissanen, Kauppatieteiden maisteri (joulukuu 2016), Nordea Graduate 2016