facebook instagram linkedin2 twitter

Tulevaisuuden osaaminen: monimutkaisuustaidot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tullut osaksi organisaatioiden arkipäivää. Globaalien ongelmien, välittömän viestinnän ja monimutkaistuvan talouden maailmassa menestyvät organisaatiot kääntävät yhteiskunnalliset haasteet edukseen. Ne viestivät vastuullisuudesta rekrytoinneissa ja saavat parempia hakijoita. Osallistavat kansalaisia tuotekehittelyyn ja luovat siten menestyvämpiä tuotteita. Etsivät epätyypillisiä kumppaneita ja kasvattavat siten omaa vaikutusvaltaansa.

Organisaatiot suuryrityksistä kansalaisjärjestöihin ja viranomaisista pk-firmoihin tarvitsevat vaikuttajia yhä enemmän. Vaikuttamisessa on kyse ennen muuta monien näkökulmien ymmärtämisestä: kun perusteltuja näkökulmia on useampia, on todennäköisempää, että jokin niistä osuu oikeaan. Osuva analyysi mahdollistaa aloitteiden tekemisen, jolloin organisaatio ei jää olosuhteiden heiteltäväksi, hallitsemaan kriisejä, vaan pääsee itse määrittelemään, mistä puhutaan ja mihin edetään. Tällaisen osaamisen kysyntä kasvaa, sillä yhteiskunnallinen monimutkaisuus on uusi normaali, jonka jokainen organisaatio kohtaa.

Kuinka organisaatio sitten löytää monimutkaisuus- ja vaikuttamisosaamisen? Avaintekijä on monipuolinen aktiivisuus. Aktiivisesti ilmiöitä havainnoivat ja ratkaisuja luovat toimijat ovat monimutkaisuuteen vastaamisen kärkeä. Monimutkaisuusosaajaksi haluavan on perehdyttävä laajasti eri ilmiöihin, poikkeaviinkin asioihin, sekä sovellettava osaamistaan säännöllisesti. Tämä on yhteiskuntatieteilijöiden vahvuus: ala kouluttaa näkemään asiat monesta perspektiivistä.

Monien näkökulmien ymmärtäminen ei kuitenkaan riitä. Sen lisäksi on vaikutettava. Siis osallistuttava julkiseen keskusteluun, sovellettava osaamistaan ratkaisuiksi, kohdattava eri tavoin ajattelevia. Yrittäjämäinen ajattelu, jossa ongelmia tarkastellaan mahdollisuutena oppia ja vaikuttaa, onkin yhteiskunnallisen osaamisen ytimessä. Tämä ei tarkoita, että jokainen yhteiskuntatieteilijä on perustanut yrityksen (vaikka moni onkin), vaan halua vaikuttaa asioihin ja testata omia käsityksiään.

Monimutkaisuus- ja vaikuttamistaitojen viestimisessä olennaista onkin nostaa esiin koko se kirjo eri asioita, joissa on ollut mukana. Tulevaisuudenkestävä osaaminen rakentuu erityyppisessä toiminnassa rakennetuista taidoista ja verkostoista, jotka on nostettava esiin konkreettisten esimerkkien kautta. Miten voisi olettaa yhtä uraa kulkeneen pysyvän kyydissä kiihtyvän muutostahdin maailmassa?

Väki Oy järjestää Contact Forum -messuilla CV-valmennusta, jossa keskitytään monipuolisen osaamisen esiintuomiseen. Mukaan ovat tervetulleita kaikki osaamiskirjon eri päistä.

Kirjoittaja: Akseli Huhtanen, hallituksen puheenjohtaja, Väki Rekrytointi Oy