facebook instagram linkedin2 twitter

Kesätyöpaikat

Terrafame

Ke­sä­työ­pai­kat

Tarjoamme eri koulutusalojen opiskelijoille ja valmistuneille mahdollisuuden kehittää osaamistaan pääasiassa tuotanto-osastoilla. Kesätyöpaikkoja on toimihenkilö- ja työntekijätehtävissä. Tuotannon tehtävät ovat pääosin vuorotyötä.

Arvostamme alan opintoja ja aikaisempaa työkokemusta teollisuudesta.

Voit hakea Terrafamen kesätyöpaikkoja seuraaviin tehtäviin:
•    Geologian ja kaivossuunnittelun tehtävät
•    Louhinta: kiviautonkuljettajan ja vuorotyönjohtajan tehtävät
•    Malminkäsittely: malminkäsittelijän tehtävät
•    Kasan purku: operaattorin tehtävät
•    Bioliuotus: operaattorin tehtävät
•    Metallien talteenotto: operaattorin ja prosessin selvitys- ja dokumentointitehtävät
•    Mekaaninen kunnossapito: insinööri- ja asentajatehtävät
•    Sähkö-automaatiokunnossapito: insinööri- ja asentajatehtävät
•    Laboratorio: laborantin ja näytekäsittelijän tehtävät
•    Osto ja varasto: ostajan ja varastotyöntekijän tehtävät
•    Suunnittelu- ja projektitehtävät

Tutustu avoimiin paikkoihin tarkemmin alla.

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen rekry@terrafame.fi 18.3.2018 mennessä. Laita hakemuksesi liitteeksi ansioluettelosi sekä mahdollinen opintorekisteriote tähän mennessä suorittamistasi opinnoista. Otsikoi viestisi hakemasi tehtävän nimikkeellä.

Hakemusten käsittely ja valintaprosessi on käynnissä koko hakuajan.


Geologia ja kaivossuunnittelu

Tarjoamme geologia- ja kaivosinsinööriopiskelijoille kesätöitä geologian ja kaivossuunnittelun tehtävissä.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää sekä B-ajokorttia.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävistä antavat vanhempi kaivossuunnittelija Juho Torvi ja geologi David Garcia-Balbuena, p. 020 713 0800.
 

Louhinta

Tarjoamme kesätöitä ammattitaitoisille kiviautonkuljettajille ja vuorotyönjohtajalle.

Odotamme hakijalta aikaisempaa kokemusta kiviautonkuljettajan tai muun raskaan kaluston kuljettajan tehtävistä. Kuljetusalan ja/tai maarakennuskoneenkuljettajan perustutkinto on hakijalle eduksi.

Työnjohtotehtävään hakijalta edellytämme kaivos- tai maarakennusalan opintoja. Työ on vuorotyötä (keskeytymätön 3-vuorotyö, 12 h:n vuorot).

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää ja ajokorttia.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa osastopäällikkö Esa-Tapani Leinonen, puh. 020 713 0800.


Malminkäsittely

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä malminkäsittelyn vuorotyötehtäviin.

Malminkäsittelyn prosessiin kuuluu karkea- ja hienomurskaus, agglomerointi ja primääribioliuotuskasan rakentaminen.

Malminkäsittelijän tehtäviä ovat murskaus- ja agglomerointiprosessin sekä liuotuskasan teon prosessioperoinnin valvomo- ja kenttätyöt sekä malmin bioliuotuskasan kasauskoneen ohjaamotyöskentely. Työ on vuorotyötä.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Tekniikan alan koulutus katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa arkisin klo 14–16 käyttöpäällikkö Antti Nyman, puh. 040 569 9237.


Kasan purku

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä kasan purun operaattorin vuorotyötehtäviin.

Kasan purun operaattorin tehtäviä ovat aktiivinen osallistuminen työnjohdon osoittamiin prosessin tuotanto- ja käynnissäpitotehtäviin. Työ on vuorotyötä.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Tekniikan alan koulutus ja kokemus työkoneiden ajamisesta katsotaan eduksi. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttöpäällikkö Antti Lakkala, puh. 020 713 0800.


Bioliuotus

Tarjoamme reippaille, huolellisille, motivoituneille ja työtä pelkäämättömille opiskelijoille monipuolisia kesätöitä bioliuotuksen operaattorin vuorotyötehtävissä.

Kenttäoperaattorin tehtäviin kuuluu kasteluletkujärjestelmien, ilmapuhaltimien, pumppausten, putkilinjojen, venttiilien, instrumenttien ym. laitteiden tilan tarkkailu ja toiminnasta huolehtinen sekä näytteidenotto ja mittausten tekeminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu uppopumppauksien ja putkilinjojen asennusta. Hyvä fyysinen kunto katsotaan eduksi.

Työ on vuorotyötä (keskeytymätön 10 h:n päivätyö, 4 työpäivää + 4 vapaata).

Liuotus- ja neutralointiprosessien operaattorin tehtäviin kuuluu prosessin valvonta ja mm. pumppausten, putkilinjojen, venttiilien ja automaatiolaitteiden tilan tarkkailu ja toiminnasta huolehtiminen sekä näytteiden otto ja mittausten tekeminen. Työ on vuorotyötä (keskeytymätön 3-vuorotyö, 12 h:n vuorot).

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa kenttäoperaattorin tehtävästä antaa tuotantoinsinööri Mika Pöllänen sekä liuotus- ja neutralointiprosessien operaattorin tehtävästä käyttöpäällikkö Marko Kangasjärvelä, p. 020 713 0800.

 

Metallien talteenotto

Tarjoamme tekniikan alan opiskelijoille kesätöitä kenttäoperaattorin vuorotyötehtäviin sekä opintojen loppupuolella oleville prosessien selvitys- ja dokumentointitehtäviin.

Kenttäoperaattorin tehtävät liittyvät tuotantoprosessin ohjaamiseen ja sen ylläpitoon. Tehtävässä on eduksi aiempi kokemus teollisista tuotantoprosesseista sekä kunnossapidosta. Työ on vuorotyötä.

Prosessien selvitys- ja dokumentointitehtäviin kuuluu metallien talteenottoprosessin päivittäinen seuranta ja raportointi sekä prosessin ajotavan ohjeistaminen ja työohjeiden päivittäminen yhteistyössä osaston muun henkilöstön kanssa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa osastoinsinööri Mika Löhönen, p. 040 569 9171.


Mekaaninen kunnossapito

Tarjoamme insinööri- ja asentajaopiskelijoille kesätöitä toimihenkilö- tai työntekijätehtäviin mekaanisessa kunnossapidossa.

Mekaanisen kunnossapidon työnjohtajan tehtäviin kuuluu mekaanisten kunnossapitotöiden johtaminen yhteistyössä kunnossapidon muun organisaation kanssa.

Mekaanisen kunnossapidon asentajan tehtäviin kuuluu mm. tuotannon laitteiden ennakkohuolto- ja korjaustehtävät.

Ajoneuvoasentajan työtehtäviin kuuluu autojen ja koneiden huolto sekä kunnossapito. Raskaskoneasentajan kokemus tai koulutus katsotaan eduksi.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa ajoneuvoasentajan tehtävästä antaa liikkuvan kaluston kunnossapitopäällikkö Juha Kilpeläinen ja mekaanisen puolen tehtävistä mekaanisen kunnossapidon päälliköt Sampo Jauhiainen sekä Pekka Lappalainen p. 020 713 0800.
 

 

 

Sähkö-automaatiokunnossapito

Tarjoamme insinööri- ja asentajaopiskelijoille kesätöitä toimihenkilö- ja työntekijätehtäviin sähkö-automaatio-osastolla.

Sähkö-automaatiotyönjohtaja/-suunnittelija organisoi kaivoksen sähköautomaatiotyöt. Työnjohtaja/-suunnittelija työskentelee sähköautomaatio-osastolla tiiviissä yhteistyössä tuotanto-osastojen kanssa.

Sähkö-automaatioasentajan tehtäviin kuuluu sähkö- ja automaatioasennukset sekä ylläpito.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa työnjohtajan/-suunnittelijan tehtävästä antaa sähkö-automaatiopäällikkö Mikko Toiviainen ja asentajan tehtävästä työnjohtajat Tero Pulkkinen sekä Kalevi Mulari, p. 020 713 0800.
 

Laboratorio

Tarjoamme kesätöitä reippaalle, huolelliselle ja motivoituneelle opiskelijalle näytekäsittelyssä sekä laboratorioalan opiskelijoille tuotanto-osastoja palvelevassa laboratoriossa.

Näytekäsittelijän tehtäviin kuuluu malminäytteiden ja kauppanäytteiden esikäsittelyä (kuivaus, murskaus, jauhatus) laboratorioanalyyseihin.

Laborantin tehtäviin kuuluu mm. tuotantoprosessien laadunvalvonta sekä ympäristönäyteanalytiikka ja vesianalytiikka.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista otetta työhön, hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa vt. laboratoriopäällikkö Minna Heikkinen, p. 020 713 0800.
 

Osto

Tarjoamme kesätöitä ostajan työtehtäviin.

Työtehtäviin kuuluu ostotilausprosessin hoitaminen omatoimisesti ostajien kesälomien aikana. Myös erilaiset projektiluontoiset tehtävät sekä mahdolliset avustavat, rutiiniluontoiset tehtävät kaupallisella osastolla.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää. Kaupallisen alan ja ostotoimintojen kokemus katsotaan eduksi.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa Senior Commercial Manager Pentti Vihanto, p. 020 713 0800.
 

Varasto

Tarjoamme kesätöitä ahkerille ja tunnollisille varastotyöntekijöille keskusvaraston ja etävarastojen pääosin inventointitehtäviin. Tarvittaessa tehtäviin kuuluu myös tavaroiden tarkastaminen ja hyllyttäminen.

Käytät työssäsi MAXIMO-varasto- ja kunnossapitojärjestelmää. Osa varastoistamme on lämmittämättömiä, joten työskentelet ajoittain ulkolämpötilaa vastaavissa olosuhteissa.

Olet oma-aloitteinen ja osaat työskennellä itsenäisesti, mutta myös asiakaspalveluhenkinen sekä parityöskentelyyn kykenevä. Sinulla on BC-ajokortti ja olet IT-taitoinen. Sinulla on vähintään tyydyttävä englannin kielen taito. Olet teknisen alan opintoja suorittava opiskelija tai jo valmistunut.

Varastotilojen siisteys ja toimintatapojesi systemaattisuus ovat meille tärkeitä. Toivomme, että olet huolellinen ja työotteesi on aikaansaava ja jämäkkä. Kiinnostus teknisiin laitteisiin, aikaisempi kokemus varastotyöstä sekä trukin ja kurottajan ajotaito katsotaan eduksi.

Työ on päivätyötä, mutta tuotantolaitoksen huoltotaukojen aikana voi kyseeseen tulla myös vuorotyö. Työn kesto on toukokuusta elokuuhun.

Lisätietoa tehtävästä antaa palvelupäällikkö Kari Hynynen, p. 0400 186 023.


Suunnittelu- ja projektitehtävät

Tarjoamme tekniikan (prosessi-, sähkö/automaatio- ja konetekniikan) alan opiskelijalle kesätöitä suunnittelu- ja projektitehtäviin.

Tehtäviin kuuluu mm. suunnittelu- ja projektitehtävät sekä dokumentoinnin ylläpito. Toimit tiiviissä yhteistyössä tuotannon ja kunnossapidon kanssa.

Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja vastuullista otetta työntekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytämme hakijoilta vähintään 18 vuoden ikää.

Aloitusajankohta ja työsuhteen kesto on sopimuksen mukaan.

Lisätietoa tehtävästä antaa osastopäällikkö Hannu Rimpiläinen, p. 020 713 0800.

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta.