facebook instagram linkedin2 twitter

ILMOITTAUDU

  1. Yhteystiedot
  2. Laskutustiedot
  3. Messupaketin valinta
  4. Näkyvyyspaketin valinta
  5. Käyttöehdot
  6. Yhteenveto

Näkyvyyspaketit ja lisäpalvelut tulevat myyntiin 1.8.2018.

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun Yritys on hyväksynyt käyttöehdot ja lähettänyt lomakkeen.

Reklamointi on tapahduttava kahden viikon kuluessa, jos Yritys on erimielinen sopimuksen sisällöstä tai tarkoituksena ei ollut sitoutua sopimukseen.

Mikäli Yritys ostaa useamman kuin yhden ständipaikan, sijoitetaan Yrityksen kaikki ständit vierekkäin.

Yritys saa tuoda messupäivänä ständilleen ainoastaan Yrityksen omaa markkinointimateriaalia.

Ennakkovarausmaksuna Early Bird -tarjouksesta peritään 10% messupaketin kokonaishinnasta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluttua erikseen lähetettävän laskun postileimasta lukien, kuitenkin viimeistään kyseisessä laskussa erikseen mainittuna eräpäivänä.

Osallistumismaksun loppusumma on suoritettava Järjestäjän ilmoittamalle tilille (alla) kahdenkymmenenkahdeksan (28) vuorokauden kuluessa erikseen lähetettävän laskun postileimasta lukien, kuitenkin viimeistään kyseisessä laskussa erikseen mainittuna eräpäivänä.

CF Opiskelijamessut
IBAN FI52 1572 3000 3378 81
Viivästyskorko korkolain (20.8.1982/633) mukainen.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Järjestäjä veloittaa Yritystä erikseen muista Yrityksen käyttämistä Järjestäjältä tilatuista palveluista.

Yritys voi peruuttaa osallistumisensa messuille ilmoittamalla kirjallisesti 1.11.2018 mennessä, mutta on silti velvollinen maksamaan puolet (50%) osallistumismaksusta.

Mikäli Yritys peruuttaa osallistumisensa 1.11.2018 tai sen jälkeen, se on velvollinen maksamaan koko (100%) osallistumismaksun.

Yrityksellä on messujen ulkopuolella pääsy Messukeskukseen (Halli 4) tiistaina 22.1. klo 8.00−18.00 ja keskiviikkona 23.1. klo 8.00−20.00.

Järjestäjä ei ota vakuutusta messuja varten.

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.