facebook instagram linkedin2 twitter

Avoimet työpaikat Kajaanissa

Kajaanin kaupunki

Kajaani on Kainuun keskus ja portti maakuntaan

Kaupunki on kahden merkittävän matkailualueen, Vuokatin ja Oulujärven välissä. Sujuvan arjen Kajaanissa on noin 38 000 asukasta. Neljä selkeää vuodenaikaa luovat vaihtelevia edellytyksiä monipuolisille elämyksille. Kaupunki tarjoaa puitteet kilpaurheilun ja vapaa ajanliikunnan harrastamiselle niin sisällä kuin ulkona. Kajaanilaisten kulttuuriosaaminen on vahvaa. Kajaanin vetovoimatekijöitä ovat korkea-asteen koulutus, puhdas ympäristö, tiivis kaupunkikeskusta ja hyvät perus‐ ja vapaa-ajan palvelut.

Luotamme kestävään tulevaisuuteen

Kajaanin kaupungin strategian perustan muodostavat perustehtävä, arvot ja visio. Kajaanin kaupungin arvot ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. Kaupunkistrategian tavoitteena on, että vuonna 2025 Kajaani on kasvun kärjessä. Tähän pääsemme tekemällä Kajaanista kasvukeskuksen ja huolehtimalla kuntalaisten hyvinvointia lisäävästä sujuvasta arjesta. Aktiiviset asukkaat ja osaava, muutosvalmis henkilöstö ovat peruspilareitamme tässä työssä.

Kajaanin kaupungilla ja sen liikelaitoksissa työskentelee noin 2000 työntekijää. Kajaanin kaupunki yhtenä alueen suurimpana työnantajana haluaa, että henkilöstömme voi hyvin, kehittää omaa osaamistaan ja saa merkitystä sekä työniloa tekemästään työstään. Tarjoamme kannustavan työympäristön ja mahdollisuuksia kehittyä yhdessä. Haluamme, että viihdyt Kajaanissa ja pääset mukaamme kehittämään kaupunkia kasvun kärkeen.

Haluamme auttaa yritysten kasvua, turvata osaavan työvoiman saatavuuden ja parantaa saavutettavuutta. Tavoitteemme on, että kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa. Haluamme edistää positiivista mielikuvaa viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista ja vahvistaa kuntalaisten omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.

https://www.kuntarekry.fi/avoimet-tyopaikat-kajaani  > Avoimet työpaikat Kajaanissa.
Erilaisten ammattitalojen parista on työtä tarjolla. Kuntarekryn avulla löydät avoimia työpaikkoja Kajaanista. Tulevaisuudessa ilmoitettavia avoimia työpaikkoja Kajaanista voi saada ilmoituksena sähköpostiinsa käyttämällä paikkavahtia. Kuntarekry toimii hyvänä työkaluna myös sijaisuuksien ja keikkatöiden löytämiseen Kajaanissa.