facebook instagram linkedin2 twitter

FS DYNAMICS

FS Dynamics on Pohjoismaiden suurimpia lujuus- ja virtauslaskentapalveluiden tarjoajia. Yrityksen toiminta-ajatuksena on keskittyä täysin numeeriseen simulointiin ja vaativaan tekniseen laskentaan. Yrityksen koko henkilökunta on sitoutunut simuloinnin ja mallinnuksen kehittämiseen ja erilaisten numeeristen työkalujen käytön edistämiseen mahdollisimman laajasti eri teollisuudenaloilla. Yhteisenä tavoitteenamme on varmistaa, että asiakkaamme saavat teknisestä laskennasta todellista hyötyä omiin tuotekehitysprojekteihinsa.

FS Dynamics tarjoaa asiakkailleen virtaus- ja lujuuslaskentaa sekä omilta vahvoilta ja asiantuntevilta toimistoilta käsin että ammattitaitoisena resurssina osana asiakkaan omaa organisaatiota. Toimeksiantomme voivat olla joko pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia tai lyhyitä ja nopeatempoisia laskentaprojekteja akuutin ongelman ratkaisemiseksi. Yrityksellä on tavoitteena luoda pitkäaikaiset suhteet niin asiakkaisiin kuin henkilökuntaankin, jolloin oikea osaaminen kehittyy ja luo kilpailukykyä niin asiakkaille, työntekijöille kuin yrityksellekin.

FS Dynamics on kansainvälinen palveluntarjoaja, mikä mahdollistaa uuden oppimisen sekä oman osaamisen soveltamisen erilaisissa toimintaympäristöissä. Yrityksen päätoimipaikka on Göteborgissa Ruotsissa ja tausta ruotsalaisessa ajoneuvo- ja energiateollisuudessa. Vuodesta 2004 alkaen FS Dynamics on kasvanut voimakkaasti soveltaen virtaus- ja lujuuslaskentaa sekä simulointia lähes kaikilla teknologiateollisuuden aloilla Pohjoismaissa. Vuonna 2017 FS Dynamicsilla on kymmenen toimistoa kuudessa maassa ja yli 180 laskijaa tekemässä laskentaa paikalliselle teollisuudelle.