facebook instagram linkedin2 twitter

PUOLUSTUSVOIMAT

Puolustusvoimissa tuotetaan turvallisuutta, jolla on merkitystä kaikille suomalaisille. Valtakunnallisena työnantajana tarjoamme uramahdollisuuksia Etelä-Suomesta aina Lappiin asti. 12 000 työntekijästämme reilut 4000 on siviilihenkilöstöä.

Korkeakoulututkinnon suorittaneena siviilihenkilönä voit työskennellä meillä erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä: koulutussuunnittelija, kieliasiantuntija, ICT-järjestelmäpäällikkö, sosiaalikuraattori, lääkäri, tiedottaja, sotilaslakimies, taloussuunnittelija ja erikoistutkija ovat vain muutamia esimerkkejä siviilihenkilöstömme tehtävänimikkeistä.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon lisäksi asepalveluksen, voit hakeutua Puolustusvoimiin myös erikoisupseerin uralle. Moni erikoisupseeri on koulutukseltaan insinööri tai diplomi-insinööri, mutta meillä työskentelee myös esimerkiksi pappeja ja kapellimestareita.Toimintakulttuurissamme korostuvat jatkuvan oppimisen sekä työssä oppimisen periaatteet. Osaamisen kehittymistä tukee laaja täydennyskoulutustarjonta sekä systemaattinen tehtävä- ja seuraajasuunnittelu,jonka ansiosta omaa osaamista on mahdollista kehittää eri tehtävissä.

Muita meillä työskentelyn etuja ovat mm. joustavat työajat ja erinomaiset liikuntamahdollisuudet. Työilmapiirimme on tutkitusti hyvä; erityisen tyytyväisiä meillä ollaan omaan työtehtävään ja esimieheen sekä me-henkeen. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee vakituisessa virkasuhteessa, jossa palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen.

puolustusvoimat.fi/rekry

Avoimet työpaikat: valtiolle.fi