facebook instagram linkedin2 twitter

TEOLLISUUDEN VOIMA

TVO YHTIÖNÄ

TVO tuottaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksella noin kuudesosan kaikesta Suomessa käytettävästä sähköstä. Ydinsähkön tuotanto on ilmastoystävällistä – siitä ei synny ilmastonmuutosta vahvistavia päästöjä, joten TVO osallistuu yhteisiin ilmastotalkoisiin merkittävällä tavalla.

Hyvinvointia ydinsähköllä

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on lähes 40 tuotantovuoden kokemuksen omaava energiayhtiö, joka tuottaa sähköä Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa kahdella laitosyksiköllä (OL1 ja OL2). Ydinvoimayhtiönä TVO on maailmanluokan operaattori. OL1 ja OL2 kuuluvat luotettavuudeltaan maailman parhaiden ydinvoimayksiköiden joukkoon. Turvallisuus ja vastuullisuus ovatkin TVO:n toimintakulttuurin peruskallioita.

TVO-konserniin kuuluva Posiva Oy on loppusijoituksen edelläkävijä maailmassa käytöstä poistetun polttoaineen elinkaaren hallinnassa. Posiva valmistelee ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käyttöönottoa Olkiluodossa 2020-luvulla.

OL3:n valmistuttua kolmasosa Suomen sähköstä Olkiluodosta

Olkiluodon nykyiset ydinvoimayksiköt tuottavat vakaata, säästä riippumatonta sähköä teollisuudelle, palveluille ja kotitalouksille. Rakenteilla olevan uuden sukupolven voimalaitosyksikön (OL3) valmistumisen myötä Suomi ottaa pitkän harppauksen kohti sähköntuotannon omavaraisuutta.

Päästötön, olosuhteista riippumaton ydinvoima auttaa Suomea haasteellisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. TVO:n tuottaman ydinsähkön avulla voidaan välttää vuosittain miljoonien tonnien hiilidioksidipäästöt verrattuna siihen, että sama sähkö tuotettaisiin kivihiilellä.

Lähes 40 vuotta sähköä suomalaisten tarpeisiin

TVO on vuonna 1969 perustettu osakeyhtiö, jolla on Eurajoen Olkiluodossa ydinvoimalaitos, joka on tuottanut sähköä lähes 40 vuotta suomalaisten tarpeisiin. Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköt rakennettiin aikanaan tyydyttämään Suomen energiavaltaisen teollisuuden kasvavaa sähköntarvetta. Kuluneiden vuosikymmenten aikana TVO on kehittynyt teollisuuden resurssiyhtiöstä koko yhteiskuntaa hyödyttäväksi perusvoiman tuottajaksi. Nykyisin Olkiluodon voimalaitoksen tuottama osuus Suomen koko sähkönkulutuksesta on noin kuudennes. TVO:n suorien omistajien kautta TVO:n ydinsähkö tuottaa hyvinvointia 132 kuntaan. Nämä kunnat omistavat yli 50 energiayhtiötä, joiden kautta Olkiluodon sähköä jaetaan koko Suomeen. TVO:n suurin omistaja on Pohjolan Voima Oy, joka omistaa TVO:sta 58,5 prosenttia.