facebook instagram linkedin2 twitter

VEROHALLINTO

 

  1. Verohallinnossa olet avainpaikassa ja kiinni ajassa: työsi näkyy ja vaikuttaa laajasti.

Työlläsi tuet suomalaisen yhteiskunnan kantavia rakenteita. Hyvinvointi luodaan yhdessä, ja verohallintolaisilla on siinä tärkeä rooli. Keräämme yhteiskunnan käyttöön verotuloja vuosittain yli 40 miljardia euroa. Kannustamme sinua kehittymään työssäsi: sinulla on mahdollisuus kouluttautua monipuolisesti ja verkostoitua kansainvälisesti.

  1. Verohallinnossa työskentelet nykyaikaisessa palveluorganisaatiossa, joka katsoo tulevaisuuteen.

Toimintakulttuurimme syntyy tekojemme tuloksena. Kun työntekijämme osallistuvat, keskustelevat ja löytävät ratkaisuja oivalluttavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, työ antaa onnistumisen kokemuksia. Tällöin myös työntekijät voivat hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Kehitämme nykyaikaisia toimitila- ja tietoteknisiä ratkaisuja, jotka palvelevat dynaamista organisaatiota.

  1. Verohallinnossa sinuun luotetaan työntekijänä ja sinua arvostetaan työyhteisön jäsenenä.

Esimiehemme ovat oikeudenmukaisia, kannustavia ja omaan harkintaan rohkaisevia.

Työyhteisön jäseninä annamme tilaa toistemme asiantuntemukselle ja autamme toisiamme onnistumaan. Jokainen meistä luo hyvää työilmapiiriä arkipäivän kohtaamisissa.

Onnistuminen ja erehtyminen antaa meille kaikille tilaisuuden oppia.

Luottamuksellinen toimintakulttuuri kehittää tapojamme tehdä työtä vähemmän ajasta ja paikasta riippuvaisiksi.

Verohallinnon työnantajalupaus, strategia ja arvot sekä valtion työpaikkakuva kietoutuvat toisiinsa. Yhdessä ne näyttävät suunnan, johon haluamme kulkea.